Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu
 Zájmové aktivity - Ostatní kurzy

Pěvecký sbor Slezan

datum konání 7.6.2021 - 27.6.2022 17:30 - 20:00

Výroční sezóna Pěveckého souboru Slezan

V roce 1945 vznikl v poválečném Českém Těšíně smíšený pěvecký soubor Slezan a to při Slezské matici osvěty lidové. Už tehdy vznikal na tradici prvorepublikového pěveckého sboru „Před Těšínem“.  Tento smíšený pěvecký sbor se nezapomenutelně zapsal do tehdejšího života a je jeho součástí dodnes, neuvěřitelných 75 let.  Mezi nejvýraznější dirigentské osobnosti tohoto sboru patřil bezesporu pan Pavel Rusek, který řídil sbor od roku 1954 – 1996. V roce 1966 zakládá Těšínský vokální festival, který je pořádán do dnes, a od roku 2015 nese jméno právě po panu Pavlu Ruskovi. Druhým nejdéle působícím sbormistrem byl pan Petr Jonszta, který se sboru věnoval v letech 2002 – 2018. V roce 2018 se pak práce ujímá Kamila Kurníková, která sbor vede dosud za klavírního doprovodu paní Jarmily Žilkové.
V roce 1970 čítá soubor už okolo 100 členů a kvůli operativnosti a širokému záběru činnosti se rozděluje na Pěvecký sbor Slezan a Folklórní soubor Slezan, který je dnes znám pro svou taneční a lidovou tvorbu, jenž slaví úspěchy v celém světě. Pěvecký sbor pak pokračoval ve své ryze sborové linii a pracuje na repertoáru, který dnes čítá téměř 400 skladeb – od lidových skladeb až po díla klasická či současnou vážnou tvorbu. Sbor se v minulosti zúčastnil několik zahraničních i domácích festivalů, získal mnoho ocenění, a pravidelně zpíval o vánočních svátcích Českou mši vánoční Jana Jakuby Ryby. V roce 2019 se sbor zúčastnil zahraničního festivalu MRF Lago di Garga Music festival, odkud si přivezl stříbrné pásmo.
Dnes má tento soubor 56 zpěváků z Těšína a blízkého okolí, a nejen to. Za zpěvem dojíždí lidé téměř z celého kraje. Sbor funguje díky podpory Kulturního a společenského střediska Střelnice. A jelikož nejen prací živ je člověk, sbor se setkává i při mnoha jiných než koncertních příležitostech. Pravidelně jezdí na soustředění, pořádá mikulášskou či oslavy závěru sezóny, aj.

Koncertní sezóna 2020/2021 je sezónou výroční, sbor v ní oslaví svých 75 let od vzniku. Pro své posluchače připravoval s pílí již od jara velký Výroční koncert, který připadal na 16. 10. 2020. Měl se konat v Těšínském divadle a spolu se Slezanem měly toto krásné výročí oslavit i spřátelené soubory jako Komorní sbor Slezské univerzity, Folklórní soubor Slezan anebo komorní ženský sbor CZKW z Třince. Celé léto bylo věnováno přípravám, zpívalo se až dvakrát týdně, program byl bohatý a očekávání veliká. Bohužel, opatření zakazující kulturní a zejména pěveckou činnost překazila naše snažení, a koncert se neuskutečnil. Zatím trpělivě vyčkáváme a doufáme, že koncert pro naše milé posluchače budeme moci uskutečnit ještě v rámci této výroční sezóny. A v co doufáme ještě víc, že se brzy bude moci začít zpívat, aby zase zpěv mohl znít celým Těšínem právě o Vánocích. Všem posluchačům i podporovatelům děkujeme za jejich přízeň a věříme, že se brzy společně setkáme! A pokud je mezi Vámi nadšenec do zpěvu, naše dveře jsou Vám otevřeny.

Kamila Kurníková

Sbormistr

fotografie zachycující sbormistryni a klavíristkufotografie Pěveckého sboru Slezan fotografie členů PS Slezan

foto: Petr Zakrzewski

PS Slezan je sborem aktivním a svou činností obohacuje kulturní život občanů jak v Českém Těšíně, tak i v jeho okolí.

Místo konání Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Hudební salónek
pondělí 17:30 - 20:00

kontakt (zodpovědná osoba): sbormistryně Kamila Kurníková, tel.: 724 133 628, e-mail: kamilakurnikova@gmail.com

Kontakt

Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín
Email: info@kassct.cz
tel.: (+420) 558 712 695
ID datové schránky: tniwg7f
IČ: 00417556
DIČ: CZ00417556

Parkování

je možné v areálu KaSS, přilehlých ulicích, či bezplatném parkovišti u nedaleké OC Billa a centrálním parkovišti u autobusového stanoviště.

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2023 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz