Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu

Pronájmy

V souladu se zněním zřizovací listiny poskytuje KaSS „Střelnice“ pronájem prostor ke konání kulturních
a společenských akcí (jako např. plesy, společenské večery, karnevaly, radovánky, přednášky, školení, semináře, burzy, výstavní a prodejní akce). Provádí nejen údržbu a přípravu prostor před začátkem,
ale také úklid v průběhu i po skončení akce. Dle požadavků zajišťuje personál v šatně pro veřejnost, pořadatelskou a požární službu, technického pracovníka pro ozvučení a osvětlení prostor včetně zapůjčení aparatury a inventáře. Poskytované služby jsou nájemcům účtovány dle platného ceníku pro poskytování nájmu a služeb.

STORNOVÁNÍ AKCE/PRONÁJMU

V případě zrušení Akce ze strany Nájemce, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli náklady vzniklé prodejem vstupenek zakoupených přes online platební bránu www.ticketware.cz, a to poplatek za zajištění online transakcí a poplatek za vrácení finančních prostředků za stornované vstupenky.

Kontaktní osoba: Bc. Denisa Recmanová, e-mail: denisa.recmanova@kassct.cz, tel.: +420 733 530 838

Kontaktní osoba kino Central: Rostislav Měchura , e-mail: kinocentral@kassct.cz, tel.: +420 733 121 790

Virtuální prohlídka KaSSObjednávka KaSSObjednávka KINO


Kontakt

Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín
Email: info@kassct.cz
tel.: (+420) 558 712 695
ID datové schránky: tniwg7f
IČ: 00417556
DIČ: CZ00417556

Parkování

je možné v areálu KaSS, přilehlých ulicích, či bezplatném parkovišti u nedaleké OC Billa a centrálním parkovišti u autobusového stanoviště.

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2024 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz