Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu

Objednávka KINO

Objednávka – krátkodobý pronájem

prostor, zařízení a služeb Kulturního a společenského střediska „Střelnice“  kina Central (dále jen „kino“)

Kontaktní osoba:
Rostislav Měchura; tel: +420 733 121 790, e-mail: kinocentral@kassct.cz
 • jméno, příjmení, adresa, (kontaktní osoba), telefon, email
 • jméno, příjmení, adresa, telefon, email
 • Požadované prostory v KaSS

 • Technické požadavky a vybavení

  vyplní technik pořadatele
  * Pořadatel je povinen dodržovat zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zde zadejte přesný počet mikrofonů, stativů a stolů, který budete v průběhů pronájmu požadovat. (např.: Mikrofony: 4ks, Stativ: 4ks, Stůl: 2ks)
 • Pořadatel byl seznámen  a rozumí provoznímu řádu KaSS a provoznímu řádu krátkodobého pronájmu KaSS a je si vědom, že je povinen dodržovat a postupovat podle pokynů, které jsou těchto řádech uvedeny.

  Pořadatel předá technické požadavky kontaktní osobě KaSS nejméně 5 pracovních dnů před konáním akce.  V případě nedodání veškerých technických požadavků kontaktní osobě KaSS v požadovaném termínu, není KaSS schopno zajistit hladký průběh akce po technické stránce (zajištění techniky, personálu) a tímto nenese zodpovědnost za případné technické nedostatky akce.

  Odesláním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami pronájmu prostor a využití služeb KaSS "Střelnice"

  Výpis zveřejněných dokumentů s podmínkami pronájmu a Provozním řádem

 • Údaje uvedené na této přihlášce jsou u správce dat užívány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány jen k účelu k danému krátkodobému pronájmu organizace, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanoveného účelu.

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2024 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz