Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu

Objednávka KaSS (Svatby)

O B J E D N Á V K A

prostor, zařízení a služeb Kulturního a společenského střediska „Střelnice“
(dále jen „KaSS“) – krátkodobý pronájem – svatby ve dnech pracovního klidu – sobota a neděle
Kontaktní osoba: Bc. Denisa Recmanová
tel: +420 733 530 838, e-mail: denisa.recmanova@kassct.cz

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2024 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz