Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu
 Výstavy a expozice - Výstavy a expozice

Připravujeme – Výstavy 2023

mdz_87897

Ilustrační fotografie

GALERIE PŮDA výstavní program v roce 2023

Výstava prací studentů ateliéru Design skla
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací,
Fascinace jedním z nejstarších materiálů na zemi, objevování jeho možností a překonávání hranic jeho zpracování… to je ateliér Design skla, kde mají studenti možnost tvořit nejen v oblasti designu, ale i na poli volného umění.

ONDŘEJ TKAČÍK
Název: ONDŘEJ TKAČÍK – V KÝBLU NA PŮDĚ
Obrazy, objekty a obrazy-objekty. Obrazy inspirované objekty a obrazy-objekty inspirované půdou.
www.ondrejtkacik.cz

JAKUB GUZIUR, ADÉLA SUCHÁNKOVÁ
m e z i z n a k y
V těšínské Galerii Půda budou představeny instalace tvořené malbami a objektovými básněmi z plexiskla a umělecký projekt „s plAmenem“, který spojuje vizuální poesii s výtvarným záznamem stop ohně.

Jakub Guziur (nar. 1978 v Ostravě) vystudoval anglickou filologii a dějiny anglické a americké literatury na Univerzitě Palackého v Olomouci, habilitoval se na (F)AMU v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média. Zabývá se konkrétní a vizuální poesií a textovými instalacemi.
Adéla Suchánková (nar. 1998 ve Zvolenu) vystudovala SPŠ Šumperk – Grafický design a bakalářský stupeň Výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Věnuje se malbě a intermediální tvorbě. Její výtvarné práce byly publikovány v Revolver Revue a Tvaru.

Výstava prací studentů Institutu výtvarného umění
Cieszyn, Polsko
dr hab. Jarosław Skutnik, prof.

TOMÁŠ KOUDELA
„tu knihu si přečteš až nebudou tvé oči“
Je název multimediálního výstavního projektu vycházejícího z bezprostředních osobních prožitků, majících svou existenciální platformu ukotvenou v tradičně důvěryhodných formách a obsazích, jež jsou aktuálně konfrontovány silami, o nichž by se mnohý z nás mohl domnívat, že jsou ztraceny a zapomenuty v temnotách zla a destrukce.

Místo konání Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Galerie "Půda"
Kurátor výstavy Ladislav Szpyrc

kontakt (zodpovědná osoba): BA. Soňa Fiedorová, sona.fiedorova@kassct.cz

Kontakt

Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín
Email: info@kassct.cz
tel.: (+420) 558 712 695
ID datové schránky: tniwg7f
IČ: 00417556
DIČ: CZ00417556

Parkování

je možné v areálu KaSS, přilehlých ulicích, či bezplatném parkovišti u nedaleké OC Billa a centrálním parkovišti u autobusového stanoviště.

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2023 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz