Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu

Co upravuje Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

GDPR General Data Protection Regulation. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)“ o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) (ve znění opravy) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

 

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2024 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz