Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu

Poučení o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním údajů je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) a to na výše uvedenou dobu, případně do odvolání tohoto souhlasu.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů. Jejich aktuální seznam poskytne správce na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat.

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl správcem informován o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu:

  1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
  2. na opravu nepřesných nebo neoprávněných osobních údajů (čl. 16 GDPR)
  3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)
  4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
  5. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
  6. na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)
  7. právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR)

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné.

* v případě, že k datu první vedené lekce nedovršíte věku 16ti let, je nutný souhlas zákonného zástupce s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontakt

Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín
Email: info@kassct.cz
tel.: (+420) 558 712 695
ID datové schránky: tniwg7f
IČ: 00417556
DIČ: CZ00417556

Parkování

je možné v areálu KaSS, přilehlých ulicích, či bezplatném parkovišti u nedaleké OC Billa a centrálním parkovišti u autobusového stanoviště.

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2023 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz