Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu

Historie

Město Český Těšín má 10 kulturních památek v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
Jedna z nich je budova KaSS, která patří k nejstarším budovám ve městě. Byla postavena v roce 1882 těšínskou Střeleckou společností v novoklasicistickém stylu, a to na návrh Teodora Heřmanského.

Předchůdcem KaSS bylo Městské kulturní středisko, které působilo v Českém Těšíně od roku 1984
a navazovalo na práci Osvětové besedy. V roce 1996 byla zřizovací listina kulturního střediska doplněna
o nové aktivity a Městské kulturní středisko pod novým jménem Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ začalo působit ve stávající budově na Střelniční ulici poblíž hraničního mostu Svobody.

Budova byla v roce 1996, v době převzetí od původního nájemce, v zanedbaném a špatném stavu.
V roce 2000 byl vypracován stavebně-historický průzkum a poté architektonická studie na rekonstrukci celé budovy. Budova KaSS prošla náročnou rekonstrukcí pod dozorem Památkového ústavu, a to prostřednictvím projektu „Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS – Střelnice v Českém Těšíně“, který byl financován
za podpory Evropské unie (ROP NUTS II Moravskoslezsko, podpora 3.2. subregionálního centra),
státního rozpočtu a rozpočtu města Český Těšín. Nejednalo se jen o zásadní zlepšení technického stavu budovy, ale zároveň došlo ke zvětšení vnitřního prostoru KaSS, a to v důsledku posunutí jedné venkovní stěny směrem k řece Olši, kde vzniklo další přísálí, čímž se kapacita hlavního sálu zvětšila zhruba o čtvrtinu.

Hlavním cílem realizovaného projektu bylo zvýšení kvality a kapacity jednoho z nejvýznamnějších zařízení
v rámci kulturní občanské vybavenosti ve městě Český Těšín.


Kontakt

Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín
Email: info@kassct.cz
tel.: (+420) 558 712 695
ID datové schránky: tniwg7f
IČ: 00417556
DIČ: CZ00417556

Parkování

je možné v areálu KaSS, přilehlých ulicích, či bezplatném parkovišti u nedaleké OC Billa a centrálním parkovišti u autobusového stanoviště.

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2024 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz