Zavřít
Hlavní nabídka
Činnosti KaSS
Buď v kontaktu

Projekty 2016

2MEZINÁRODNÍ DEKÁDA VARHANNÍ, KOMORNÍ HUDBY A SBOROVÉHO ZPĚVU 2016

Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu tvoří cyklus deseti jedinečných a pro občany Moravskoslezského kraje významných koncertů vážné hudby v chrámech, kostelích a koncertních sálech Českého Těšína a polského Cieszyna, na kterých se široké veřejnosti prezentují pěvecké sbory, komorní tělesa, jednotlivci a další umělci z různých zemí.

Realizace festivalu byla a je postavena na přeshraniční spolupráci, tudíž projekt není významný pouze pro obyvatele Českého Těšína či Moravskoslezského kraje, ale jeho význam sahá i za hranice naší republiky.

Hlavními organizátory jsou Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ v Českém Těšíně a polské Těšínské kulturní středisko „Dom Narodowy“ v Cieszyně.

Webové stránky festivalu: zobrazit stránku

Dotaci na realizaci festivalu poskytl Moravskoslezský kraj.

MSK3

 

 

SPOJENÉ KULTURY TĚŠÍNSKÉ

Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ slaví v letošním roce 135. výročí založení budovy střelnice v Českém Těšíně a 20 let fungování pod názvem KaSS „Střelnice“. Těšínské kulturní středisko „Dom Narodowy“ si v letošním roce připomene 115. výročí svého založení. U příležitosti těchto významných výročí bude vytvořena a vydána česko-polská publikace a polsko-česká publikace mapující společnou přeshraniční kulturu. Publikace do sebe budou rozměrově zapadat a společně vytvoří jednu přeshraniční publikaci. Bude natočen videozáznam prezentující historii budov KaSS a Domu Narodoweho včetně současné spolupráce při realizaci společných kulturních akcí.

Přeshraniční kultura bude prezentována na společně uspořádané kulturní akci v KaSS „Střelnice“, která bude spojena s vernisáží a koncertem. Na této kulturní akci budou představeny obě publikace včetně natočeného videozáznamu a nové webové stránky obou představitelů kultury v příhraničí.

Projekt je podpořen dotací z Fondu mikroprojektů Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci programu Interreg V-A.

loga-eu

 

TĚŠÍNSKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL 2016

Těšínský jazzový festival je regionálním projektem dvou příhraničních měst Český Těšín a Cieszyn a zároveň jednou z nejvýznamnějších a ojedinělých hudebních událostí příhraniční oblasti Těšínského Slezska, který svému mezinárodnímu publiku každoročně přináší tradiční i nové jazzové vlny. Díky spolupráci Kulturního a společenského střediska v Českém Těšíně a Těšínského kulturního střediska „Domu Narodowego“ z Cieszyna zde vzniká prostor pro setkání a vzájemné poznání různých lidí, hudebníků a stylů v originální atmosféře jazzových melodií v prostředí přístupném pro účastníky i z okolních států.

Webové stránky festivalu: zobrazit stránku

Dotaci na realizaci festivalu poskytl Státní fond kultury ČR.

logo-sfk


Kontakt

Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín
tel.: (+420) 558 712 695
IČ: 00417556
DIČ: CZ00417556

© 2019 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz