Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu
 Zájmové aktivity - Taneční kurzy

TANEČNÍ KURZ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY začátečníci

datum konání 23.9.2021 - 4.12.2021 16:00 - 17:30

Kurzovné 900 na osobu

Taneční kurzy pro středoškolskou mládež 

Vedoucí zájmové aktivity: Oton Hila a Mgr. Hana Legierská

Kurzy společenského tance pro středoškolskou mládež mají v Kulturním a společenské středisku ,,Střelnice“ v Českém Těšíně bohatou tradici a to od padesátých let minulého století. V minulosti tyto kurzy zajišťovali lektoři manželé Šumovští, dcera Jitřenka Šumovská a středoškolský profesor Tadeáš Folwarczny.

Studenti středních škol se učí standardní, latinskoamerickým, národně společenským, country a jiným tancům. Základní kurzy jsou zahájené vždy na podzim a jejích součásti je prodloužená a závěrečná lekce. Tyto kurzy mají pokračování v pokročilé formě, která je zakončena závěrečnou lekcí.

Lektořy těchto kurzů jsou učitelé tance Oton Hila a Mgr. Hana Legierská, kteří vyučují v základním kurzu tyto tance : Waltz, Tango, Foxtrot Slowfoxtrot, Valčík, Polka, Čača, Jive, Blues, Rock a pro zpestření výuky Country, Twist, Charleston, Sirtaki, Letkis. V pokročilé kurzu Quickstep, Tango Argentino, Rumba, Samba, včetně prohlubování naučených tanců.

Výuka je vedená netradiční zábavnou formou. Těší nás, že se k nám vracejí a opakovaně absolvuji i bývali účastníci naších kurzů.

Přijďte mezi nás, těší se na Vás organizátoři a lektoři tanečních kurzů.

Probíhá v období: září – prosinec

11 tanečních lekcí včetně závěrečného večera

Cena kurzu: 900 Kč/osobu

Termín podání přihlášky je do 16. 9. 2021. Platbu prosím proveďte do 16. 9. 2021

Místo konání: sál KaSS „Střelnice“

Zodpovědná osoba: Jana Czerniková, telefon +420 733 530 837

 

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. : MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN ze dne 26. srpna 2021 se organizace a realizace zájmových aktivit pro středoškolskou mládež musí řídit těmito pravidly:

 Při příchodu musí všichni kurzisté prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
  • doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin
  • absolvovat vlastní samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2/KN95/N95 nebo jiný ochranný prostředek stejné úrovně ochrany – výjimku představuje konzumace, během níž lze ochranu sejmout.

Kurzisté nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19.

Možnost zakoupení antigenního testu na pokladně KaSS „Střelnice“ za 60 Kč.

 

náhledový obrázek k události

Místo konání Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Hlavní sál
od 23. 9. 2021

kontakt (zodpovědná osoba): Jana Czerniková, jana.czernikova@kassct.cz

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2021 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz