Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu
 O nás - O nás

Nabídka pracovního místa: Výtvarný, grafický a propagační pracovník (HPP)


Výběrové řízení na obsazení pracovního místavytvarny-pracovnik

Druh práce: Výtvarný, grafický a propagační pracovník

Zařazení: oddělení kultury

Platové zařazení: 9. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správ

Charakteristika vykonávané práce: Samostatně tvoří, navrhuje a zhotovuje grafické řešení, zpracovává propagační materiály organizace včetně kompletních technických předtiskových příprav. V rámci výstavní činnosti zpracovává podklady a tvorbu výstavních plánů a koordinuje, koncipuje a zodpovídá za výstavní práce při instalaci výstav a expozic. V rámci propagační činnosti zajišťuje pravidelné kontroly obsahu a stavu propagačních ploch, vitrín, nástěnek, výlepových sloupů, propagačních panelů, a jiné. Navrhuje a realizuje výzdobu vnitřních prostor organizace.

Požadované vzdělání: Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Jiné požadavky: Kreativita, samostatnost, velmi dobrá znalost práce s PC a grafického programu CorelDRAW, GRAPHICS SUITE, praxe vítána. Řidičský průkaz skupiny B.


Podrobnější informace k pracovní pozici a požadavcích k přijetí naleznete v dokumentu:
Nabídka pracovního místa výtvarný, grafický a propagační pracovník 


Požadované doklady: Profesní životopis se zaměřením na popis vykovávaných činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, přihláška a tři grafické zpracování propagačních materiálů:

  1. děti – zájmová aktivita,
  2. dospělí – představení, koncert, festival, (vyberte jeden),
  3. senioři – zábavný workshop (tanec, kvíz, zábava – obsáhněte všechny aktivity)

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Zástup za nemocenskou.

Přihláška musí obsahovat: vzor přihlášky  ZDE

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si  je  osobně  vyzvednout  do  30  dnů po  obdržení  vyrozumění  o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči bude oznámen telefonicky.

Termín doložení podkladů k výběrovému řízení: do 30. června 2022 včetně

Kulturní a společenské středisko „Střelnice“
Střelniční 256/1
737 01  Český Těšín
ID datové schránky: tniwg7f
e-mail: info@kassct.cz
tel.: (+420) 558 712 695

Přílohy ke stažení

Kontakt

Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín
Email: info@kassct.cz
tel.: (+420) 558 712 695
ID datové schránky: tniwg7f
IČ: 00417556
DIČ: CZ00417556

Parkování

je možné v areálu KaSS, přilehlých ulicích, či bezplatném parkovišti u nedaleké OC Billa a centrálním parkovišti u autobusového stanoviště.

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2022 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz