Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu
 Představení - Koncert

JAZZOVÁ VILIÓVKA – SILESIAN DIXIE BAND A FORMACE JAZZ Q

datum konání 10.12.2021 19:00 - 22:00

80 Kč
Předprodej pouze na místě

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN se organizace a realizace kulturních akcí musí řídit těmito pravidly:  https://covid.gov.cz/situace/kultura/koncerty

 Při příchodu musí všichni návštěvníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit aplikaci očkování proti covidu-19
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • doložit záznam z informačního systému infekčních nemocí (ISIN), že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování podrobit
  • Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2/KN95/N95 nebo jiný ochranný prostředek stejné úrovně ochrany

Návštěvníci nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19.

 

jazzova-vilijovka-19hod


Místo konání Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Jazz klub
Čas konání 19:00 - 22:00

kontakt (zodpovědná osoba): Jana Czerniková, jana.czernikova@kassct.cz

Kontakt

Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín
Email: info@kassct.cz
tel.: (+420) 558 712 695
ID datové schránky: tniwg7f
IČ: 00417556
DIČ: CZ00417556

Parkování

je možné v areálu KaSS, přilehlých ulicích, či bezplatném parkovišti u nedaleké OC Billa a centrálním parkovišti u autobusového stanoviště.

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2021 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz