Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu
 Společenská setkání - Společenská setkání

Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici

datum konání 18.2.2021 - 6.4.2021

Organizátor: Kulturní a společenské středisko "Střelnice"

Soutěž pro děti – vyrobte velikonoční kraslici a přineste nám ji na recepci Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ v termínu do 29. 3. 2021. Soutěžit mohou jednotlivci i skupiny.

Veškeré kraslice vyfotíme a zveřejníme na naší sociální síti Facebook, kde rozhodnou o nejpovedenější kraslici naši fanoušci! Lajkovat bude možné od 30. 3. do 6. 4. 2021 (do 12:00 hodin). Vyhrává fotografie výrobku s největším počtem „To se mi líbí“. Autor/skupina autorů nekrásnější kraslice obdrží sladkou odměnu. V případě příznivého vývoje epidemiologické situace bude v areálu KaSS „Střelnice“ uspořádána výstava všech soutěžních kraslic.

Účastník soutěže uděluje vstupem do soutěže organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

Organizátor si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit díla, která nesplňují zadání, dále příspěvky urážlivé, hanobící či jinak porušující dobré mravy, přičemž hodnocení tohoto kritéria závisí zásadně na uvážení organizátora.

Účastník soutěže dává právo organizátorovi prezentovat své dílo dle zákonem stanovených podmínek, a to nejen v rámci soutěže a její propagace.

Po dohodě s účastníkem soutěže bude stanoveno, zda předané dílo bude ponecháno organizátorovi i po ukončení soutěže.

Organizátor fotosoutěže: Kulturní a společenské středisko „Střelnice“, Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín

Plakát k soutěži "O nejkrásnější velikonoční kraslici"

Plakát k soutěži „O nejkrásnější velikonoční kraslici“

 

 

Místo konání Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
kontakt (zodpovědná osoba): Ing. Mgr. Lenka Pivoňková
Koordinační, projektový a programový pracovník
lenka.pivonkova@kassct.cz

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2021 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz