Zavřít
Hlavní nabídka
Činnosti KaSS

O nás

Kultura je nezbytnou přísadou společenského života, dává příležitosti lidem angažovaným v tvůrčí činnosti, pečuje o duši diváků a posluchačů a bez jedněch ani druhých nemůže existovat.

Vizí Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ je kulturu rozvíjet a přitom zachovávat tradice, které jsou důležitým prvkem historie příhraničního kraje a města Český Těšín.

Mezi naše dlouhodobé cíle patří povzbuzování obyvatel ke společným setkáním a k vnímání kultury jako přirozené součásti každodenního života. Chceme tak přinášet pozitivní změny do dění v našem regionu.

Naše příspěvková organizace provozuje několik budov, které zpřístupňuje široké veřejnosti
a podílí se tak na kulturním dění v Českém Těšíně. Mezi tyto objekty patří Kulturní a společenské středisko „Střelnice“, budova kina Central a hvězdárna, ve kterých v plném rozsahu pořádáme, organizujeme, realizujeme a koordinujeme nejrůznější kulturní aktivity. Mimo tyto objekty využíváme k pořádání kulturně-společenských akcí také veřejné venkovní prostory, kde se lidé nejčastěji scházejí – náměstí ČSA, park Adama Sikory nebo areál pod Piastovskou věží.

K dalším činnostem organizace dále patří vydávání periodického tisku „kulturní Zpravodaj“. V roce 2015 se připravujeme na nový vzhled tohoto periodika, jak v grafické, tak obsahové podobě. Cílem této inovace bude oslovit ještě širší veřejnost a seznámit ji s plánovanými kulturními akcemi
ve městě.

V průběhu roku 2014 navštívilo kulturně-společenské akce celkem 54 195 účastníků a bylo realizováno 224 krátkodobých pronájmů v rámci hospodářské činnosti. Podařilo se nám úspěšně zrealizovat a dokončit mezinárodní projekty „Haló, tady kultura! – Halo, tu kultura!“ a „Kruhy umění – Kręgi Sztuki“ a zároveň jsme získali i další evropské peněžní prostředky na pořízení nového zastřešení a dovybavení moderní technikou v rámci projektu „Barvy kultury Těšína“.

V tomto roce naše organizace úspěšně plnila i cíle, které si stanovila ve spolupráci se zřizovatelem, a to v oblasti dramaturgie, zájmové činnosti a samozřejmě i v rámci hospodaření, které se týká jak hlavní, tak vedlejší hospodářské činnosti.

Díky tomu se nám daří udržet vysoký standard nabídky kulturně-společnských akcí a zájmových aktivit, a současně trvale udržovat profesionalitu a maximální kvalitu všech poskytovaných služeb.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům, kteří během celého roku plnili celou řadu náročných úkolů, z nichž mnohé svým rozsahem přesahovaly samotnou náplň jejich práce.

Do nového roku vstupujeme s nově vznikajícím projektem „Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central“. Snahou bude začít s obnovou budovy kina Central a vrátit mu původní podobu, ve které bylo postaveno ve 20. letech 19. století.

Děkujeme především vám, našim příznivcům, že nás vnímáte jako součást vašeho života, protože bez vás by to nemělo smysl.
Ing. Sabina Stiller
ředitelka Kulturního a společenského střediska „Střelnice“

kass_foto_szpyrc


Kontakt

Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín
tel.: (+420) 558 712 695
IČ: 00417556
DIČ: CZ00417556

© 2017 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz