Zavřít
Hlavní nabídka
Činnosti KaSS
Buď v kontaktu

O nás

Kultura je nezbytnou přísadou společenského života, dává příležitosti lidem angažovaným v tvůrčí činnosti, pečuje o duši diváků a posluchačů a bez jedněch ani druhých nemůže existovat.

Vizí Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ je kulturu rozvíjet a přitom zachovávat tradice, které jsou důležitým prvkem historie příhraničního kraje a města Český Těšín.

Mezi naše dlouhodobé cíle patří povzbuzování obyvatel ke společným setkáním a k vnímání kultury jako přirozené součásti každodenního života. Chceme tak přinášet pozitivní změny do dění v našem regionu.

Naše příspěvková organizace provozuje několik budov, které zpřístupňuje široké veřejnosti
a podílí se tak na kulturním dění v Českém Těšíně. Mezi tyto objekty patří Kulturní a společenské středisko „Střelnice“, budova kina Central a hvězdárna, ve kterých v plném rozsahu pořádáme, organizujeme, realizujeme a koordinujeme nejrůznější kulturní aktivity. Mimo tyto objekty využíváme k pořádání kulturně-společenských akcí také veřejné venkovní prostory, kde se lidé nejčastěji scházejí – náměstí ČSA, park Adama Sikory nebo areál pod Piastovskou věží.

V roce 2018 navštívilo Střelnici (Kulturní a společenské středisko „Střelnice”, kino Central a hvězdárnu 103 187 návštěvníků. Celkové číslo zahrnuje 58 406 návštěvníků v hlavní činnosti, kteří navštívili 1019 kulturních akcí a 47 772 návštěvníků v hospodářské činnosti, kteří využili prostory Střelnice v rámci 272 krátkodobých a dlouhodobých pronájmů.

V tomto roce naše organizace úspěšně plnila i cíle, které si stanovila ve spolupráci se zřizovatelem, a to v oblasti dramaturgie, zájmové činnosti a samozřejmě i v rámci hospodaření, které se týká jak hlavní, tak vedlejší hospodářské činnosti.

Díky tomu se nám daří udržet vysoký standard nabídky kulturně-společnských akcí a zájmových aktivit, a současně trvale udržovat profesionalitu a maximální kvalitu všech poskytovaných služeb.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům, kteří během celého roku plnili celou řadu náročných úkolů, z nichž mnohé svým rozsahem přesahovaly samotnou náplň jejich práce.

Děkujeme především vám, našim příznivcům, že nás vnímáte jako součást svého života, protože bez vás by to nemělo smysl!
Ing. Sabina Stiller
ředitelka Kulturního a společenského střediska „Střelnice“

Virtuální prohlídka

kass_foto_szpyrc


Kontakt

Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín
Email: info@kassct.cz
tel.: (+420) 558 712 695
ID datové schránky: tniwg7f
IČ: 00417556
DIČ: CZ00417556

Parkování

je možné v areálu KaSS, přilehlých ulicích, či bezplatném parkovišti u nedaleké OC Billa a centrálním parkovišti u autobusového stanoviště.

© 2020 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz