Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu
 Live stream - Live stream

ARCHIV

ARCHIV

LIVE STREAMOVÝCH PŘENOSŮ


Záznamy z přenosů naleznete ještě tentýž večer
v ARCHÍVU na stránkách www.kassct.cz/live-stream-archiv/

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2021 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz