Zavřít
Hlavní nabídka
Činnosti KaSS
Buď v kontaktu
 Výstavy a expozice - Výstavy a expozice

kruhy umění

datum konání 16.7.2019 - 30.8.2019

pozvanka_796km_tesin

Wpatrując się w powietrze

widzimy je

widzimy jak widzieć nie powinnyśmy.

Powinno być niewidzialne

transparentne i czyste

jest inne.

O kształcie, zapachu, ciężarze

o wyglądzie gęstej mgły

lepkiej konsystencji

i kwaśnym smaku. 

To mgła

lepka, wibrująca mgła

zasłaniająca świat

zasłaniająca nas.

Hledíme-li do vzduchu

vidíme jej,

vidíme jej, jak bysme ho vidět neměli.

Měl by být neviditelný

průhledný a čistý

je jiný.

Tvar, vůně, tlak,

patrná hustá mlha,

lepkavá konzistence,

kyselý zápach.

Mlha

lepkavá, vznášející se mlha

ukrývající svět

ukrývající nás. 

796 km – długość granicy Polski i Czech.

796 km – délka hranice Polska a České republiky.

 

powietrze – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Jest bezbarwne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie.

ovzduší – je vrstva plynů obklopující planetu Zemi. Je bezbarvá, bez zápachu, těžko rozpustitelné ve vodě.

 

przeźroczystość – właściwość fizyczna polegająca na zdolności materiału lub stanu skupienia do przepuszczania wiązki światła bez jej rozproszenia lub pochłonięcia.

transparentnost – vyjadřuje průhlednost. Transparentní látky jsou takové, které propouštějí světlo bez velkých ztrát a zkreslení.

 

widzialność – zasięg odległości, przy której obiekt lub światło może być wyraźnie rozpoznane.

viditelnost – míra vzdálenosti, na kterou lze objekty nebo zdroj světla jasně rozpoznat.

 

postrzeganie – zdolność organizmu lub maszyny do rozróżniania przedmiotów oparta na wrażliwości na długość fali światła, które przedmioty te odbijają, emitują lub przepuszczają.

vnímání – schopnost organismu nebo stroje rozlišovat objekty na základě citlivosti vlnové délky světla, které tyto objekty odrážejí, vyzařují nebo vysílají.

 

nasycenie – w teorii koloru to subiektywna intensywność barwy. Barwa nasycona jest odbierana jako bardziej żywa. Mniej nasycone zdają się przytłumione i bliższe szarości.

sytost – v oblasti barev vyznačuje intenzivnost barvy. Sytá barva je vnímána jako živější. Méně syté barvy se naopak zdají tlumené či zašedlé.

 

Śląsk – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Jego powierzchnia wynosi około 40,000 km2 i liczba ludności około 8 000 000.

Slezko – historické území, v současnosti nacházející se převážně v Polsku, z části v Česku a Německu. Je to oblast okolo 40,000 km2 a okolo 8,000,000 obyvatel.

 

smog – zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.

smog – chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností, které je následkem směsi dýmu, mlhy a výfukových plynů. Jedná se o jev, kdy se v atmosféře objevují nepatřičné složky škodlivé zdraví.

 

mgła – naturalny, widoczny aerozol składający się z drobnych kropelek wody lub kryształków lodu zawieszonych w powietrzu w pobliżu powierzchni Ziemi, które powoduje w przyziemnej warstwie powietrza zmniejszenie widzialności.

mlha – oblak, který leží bezprostředně nad zemí a výrazně omezuje viditelnost v nižším horizontu. Vzniká kondenzací vodní páry v přízemní vrstvě vzduchu.

 

dym – zawiesina bardzo drobnych cząstek stałych w gazie. Zazwyczaj jest produktem ubocznym spalania i często towarzyszy ogniowi. Na terenach zurbanizowanych wraz z mgłą może tworzyć smog.

kouř, dým – suspenze velmi jemných částic. Obsahuje obvykle bezbarvé plyny a drobné viditelné části jako popel a saze. V městských oblastech ve spojení s mlhou se vytváří smog.

 

Iva Krupicová – Urodzona 16 lipca 1987 roku w Brnie. Studia w latach 2007-2012 w Pracowni Opakowania i Projektowania Książek, Katedra Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Od 2012 roku pracuje jako asystentka w  Katedrze Grafiki i  Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. W swojej twórczości tworzy książki, zajmuje się grafiką, realizacją obiektów i projektowaniem graficznym.

Iva Krupicová – Narodila se 16. července 1987 v Brně. V letech 2007-2012 studovala v Ateliéru Obalového a knižního designu, na Katedře grafiky a kresby, Fakulty umění, Ostravské univerzity. Od roku 2012 pracuje jako Odborná asistentka na Katedře grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity. Ve své tvorbě zabývá se knižní tvorbou, věnuje se grafice, realizaci objektů a gafickému designu.

Nastazja Ciupa – Urodzona 25 stycznia 1991 roku w Katowicach. Studia w latach 2010-2016 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, dyplom – specjalizacja litografia. Obecnie słuchaczka trzeciego roku studiów doktoranckich III stopnia na Wydziale Grafiki Akademi Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. zw. Błażeja Ostoja Lniskiego. Zajmuje się głównie grafiką artystyczną, projektowaniem graficznym i malarstwem.

Nastazja Ciupa – Narodila se 25. ledna 1991 v Katovicích. V letech 2010-2016 studovala na Fakultě Grafiky Akademie výtvarného umění Jana Matejki v Krakově, diplom ve specializaci litografie. Nyní je studentkou třetího ročníku doktorantského studia na Fakultě grafiky Akademie výtvarného umění ve Varšavě, pod vedením profesora Błażeja Ostoja Lniskiego. Zabývá se převážně grafikou, grafickým designem a malbou.

 

796 km

Projekt 796 km to artystyczno-społeczny przekaz na granicy sztuk wizualnych. Łączy ze sobą grafikę artystyczną, instalację ze sztukę konceptualną. To studium dotyczące rzeczywistości, w której żyjemy. Instalacja jest zawieszona w powietrzu, gdyż właśnie o powietrzu chcemy opowiedzieć. Wpatrujemy się w nie, czujemy je, istniejemy w nim. Jest widoczne, chociaż nie powinno takie być. Jest widzialne i nie pozwala oddychać – ciężkie, ciemne, toksyczne, niczym gęsta mgła czy duszący dym. W miejscy, gdzie żyjemy odnotowuje się jedno z największych zanieczyszczeń powietrza w Europie. Smog na terenie Śląska powodowany jest przez tak zwaną niską emisję (znaczne nagromadzenie emitorów o wysokości do 40 metrów nad poziom gruntu, w miejscach o dużej gęstości zabudowy, na małej powierzchni, nasilony w okresie grzewczym). W jego skład wchodzą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły. Smog to połączenie dwóch słów – dymu i mgły.  Smog jest bardzo toksyczny, powoduje wiele chorób prowadzących do skrócenia życia, czy nawet śmierci.

 

Jesteśmy dwiema artystkami, które połączyła sztuka. Mówimy tym samym językiem – zarówno językiem mówionym jak i językiem artystycznym. Poznając się bliżej wiemy, że dużo więcej nas łączy niż dzieli: obie zajmujemy się grafiką artystyczną i nasze rozważania artystyczne krążą wokół poszukiwania swojego miejsca na ziemi. Iva, mieszkając w Ostrawie, poszukuje sensu w licznych podróżach. Ja, mieszkając daleko, wręcz przeciwnie – w powrotach do Katowic, gdzie się wychowałam. Ale zawsze wracamy do podobnego miejsca. Jednakże mieszkamy po dwóch stronach granicy – ja po polskiej stronie, Iva po czeskiej. Granica jest jedyną różnicą, która nas dzieli. Ale to jest ten sam Śląsk, ta sama ziemia i to samo powietrze, którym oddychamy. Którym staramy się oddychać. Łączą nas miejsca, przestrzenie, struktury krajobraz: przemysłowe miasta, z widokiem wielkich hałd, starych kopalń, niszczejących fabryk i szarych blokowisk. Jest to rzeczywistość osobliwa i odmienna, trudna do zdefiniowania dla osoby nieznającej tego regionu. Dotykamy tematu swoistego sakrum – węgla, który w regionie gdzie mieszkamy jednocześnie zabija, jak i podtrzymuje życie. Zabija trując toksycznym powietrzem. Ciężkim, lepkim, gęstym, brudnym. Węgiel, który jest bliski naszemu życiu, wykorzystywany na codzień. Dotykany, palony, ogrzewający, za którego sprawą jest ogień, sadza, dym, życie i śmierć. Wszystko jest zastygłe, o silnej obsesji trwania. Utożsamiamy się z tym miejscem – rzeczywistością zapomnianą, zniszczoną, zmęczoną, wyeksploatowaną, bez przyszłości.. Jedynie ze świetlaną przeszłością, której my już nie dostrzegamy. Przeszłością, z której w rzeczywistości pozostały jedynie ruiny, zniszczenia, ślady, hałdy, tzw. po-widoki.

Człowiek jako uczestnik społeczności, dochodzi swej tożsamości w dialogu z miejscem, z którego pochodzi. Żyjemy w miejscu, gdzie samo oddychanie sprawia trudność. Posługujemy się metaforą negocjowania znaczeń, ludzkiej kruchości, ulotności, powietrza, które tak jak i my ludzie jest w coraz gorszej kondycji zdrowia. Żyjemy dzięki powietrzu, które powoli nas zabija. Zanikamy w nim, tak jak zanikają powoli społeczności, z których pochodzimy. Ale jednak ciągle tu jesteśmy. Stale próbujemy to miejsce opuścić, ale wciąż wracamy. Jakby przyciągane codziennymi trudnościami i większymi wymaganiami. Ponieważ tutaj trzeba być człowiekiem mocniejszym, silniejszym, twardszym. Bardziej się starać, zmieniać starą rzeczywistość, oczekiwać od życia więcej.

 

Projekt jest instalacją artystyczną złożoną z 300 odbitek graficznych wykonanych w technice sitodruku. Papiery, które użyłyśmy do wykonania instalacji to bibuła japońska –  użyta jako metafora zanieczyszczonego powietrza. Wydruki wykonałyśmy transparentną farbą drukarską z dodatkiem zanieczyszczeń i węgla, który zebrałyśmy na pobliskiej hałdzie. Do naświetlenia sita również użyłyśmy zanieczyszczeń powietrza, które pozyskałyśmy z miejsc gdzie mieszkamy. Instalacja jest powieszona w dwóch rzędach – naszych sylwetek, zwróconych do siebie frontalnie, oddzielonych przestrzenią symbolizującą granicę państw – jedyną granicę, która nas dzieli. Instalacja ma długość 7 metrów i 96 centymetrów. Jest to długość, która ma odpowiadać długości granicy Polski i Czech – długości 796 kilometrów.

Nastazja i Iva

 

796 km

Společný projekt 796 km, založený na pomezí vizuálního umění. Propojuje oblast grafiky, instalace a konceptuálního umění. Dotýká se reálného prostředí, ve kterém žijeme. Instalace je zavěšená do prostoru. Je zaměřena na ovzduší. Díváme se na něj, cítíme ho, instajujeme v něm. Je vidět, avšak bychom ho vidět neměly. Mělo by být neviditelné – průhledné, avšak tam kde žijeme, tomu tak není. Patrné a neumožnující nám zlehka dýchat. Vzduch je těžký, temný, jedovatý, nepatrná hustá mlha nebo dým, který nás dusí. V místech, kde žijeme, nachází se jedno z nejvíce znečištěných ovzduší v Evropě. Smog v oblasti Slezka vzniká převážně díky tzv. nízké emisi (nahromadění množství částic ve výšce do 40 metrů nad povrchem země, v místech s vysokou hustotou budov na malé ploše). Obsahuje: oxid siřičitý, oxid dusíku, oxid uhlíku, saze a také padající prach. Smog je ve významu propojením dvou slov – kouře a mlhy. Smog je velmi nebezpečný, způsobuje velké množství chorob, které ovlivňují život, který dokonce může končit smrtí.

 

Jsme dvě mladé výtvarnice, které propojilo umění, ale můžeme říci, že čím více se známe, tím více nás spojuje, než rozděluje. Obě se zabýváme grafikou a myšlenka našeho projektu je založená převážně na prostředí, které je vhodné pro náš život na zemi. Iva, bydlící v Ostravě, hledá význam díky množství výjedzů. Já, bydlící daleko, opačně – díky návratům do Katowic, kde jsem se narodila. Ale neustále se vracíme do podobného místa. Ikdyž bydlíme na dvou stranách hranice – já na polské, Iva na české. Hranice je jedinou linií, která nás dělí. Je to stejné Slezko, ta stejná země i ten stejný vzduch, který dýcháme. Ve kterém se snažíme dýchat. Spojují nás místa, prostředí, struktura krajiny: průmyslové města v obklopení velkých hald, starých dolů, rozpadajících se továren a staré zástavby. Je to vlastní zkušennost, která je proměnná, těžko popsatelná pro osoby, které neznají tento region. Zabýváme se tématem nového druhu křížence – uhlí, které zároveň v regionu, ve kterém žijeme, zabíjí, ale zároveň udržuje život. Zabíjí nás jedovatým toxickým vzduchem. Těžkým, lepkavým, hustým, špinavým. Uhlí, které je blízké našemu životu a denně ho používáme. Dotýká se nás, zahřívá nás. Hoří, z čehož vzniká oheň, saze, kouř, život a smrt. Všechno zůstalo zamrzlé, se silnými následky trvání. Identifikujeme se s tímto místem – ve skutečnosti zapomenutým, zničeným, vyprchalým, vyčerpaným, bez budoucnosti… Pouze s jasnou minulostí, která již není vidět. Minulost, ze ktreré zůstaly pouze trosky, znečištění, stopy, tzv. následky. Člověk jako součást společnosti přichází díky své identitě do dialogu s místem, ze kterého pochází. Žijeme v místě, kde se těžko dýchá. Užíváme metaforu vynikající ve významu lidské křehkosti, těkavosti, ovzduší – který je stejně jako my lidé v horším a horším stavu. Žijeme díky vzduchu, který nás ovšem pomalu zabíjí. Strácíme se v něm, tak jako se pomalu vytrácí společnost, ze které pocházíme. Avšak stále tu jsme. Pokoušíme se to místo opustit, ale neustále se vrácíme. Přitahují nás každodenní problémy a vyšší nároky. Protože tady je potřeba být silnějším a tvrdším člověkem. Více se snažit, vylepšovat staré skutky, očekávat více od života.

 

Projekt je koncipovaný jako výtvarná instalace sestavená z 300 grafických listů realizovaných technikou sítotisku. K instalaci jsme použily japonský papír – užitý jako metafora kontaminovaného ovzduší. Tisky jsou vytištěny transparenstní barvou s přídavkem špíny a uhlíku, který jsme nasbírali na blízké haldě. K vytvoření šablony pro sítotisk jsme použily sesbíraný nepořádek, který jsme nalezly v místech, kde byldíme. Instalace je zavěšená ve dvouch pásech – naše siluety otočené frontálně k sobě, oddělené prostorem symbolizujícím hranici – jedinou hranici, která nás rozděluje. Instalace má délku 7 metrů a 96 centimetrů. Je to délka, která má odpovídat hranic Polska a Čech – délka 796 kilometrů.

Nastazja a Iva

 

 

Místo konání Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Galerie "Půda"
Doba trvání výstavy 16.7.2019 - 30.8.2019

© 2019 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz